Obec Batňovice
Oficiální stránkyobce Batňovice

Občanské sdružení "Chalupění" v Batňovicích

Občanské sdružení „Chalupění“ se sídlem v Batňovicích bylo zaregistrováno jako nezisková organizace na Ministerstvu vnitra ČR v březnu 2002. 
Jedná o dobrovolné, nepolitické samostatné společenství osob, které se chtějí podílet na záchraně a obnově kulturního dědictví a na oživení krajiny zejména v regionu pod Jestřebími horami. 

Cílem a programem sdružení je sdružovat osoby (fyzické i právnické) zajímající se o kulturní památky, historii, tradici a vzhled krajiny pod Jestřebími horami i okolí a napomáhat k záchraně těchto hodnot. Oživovat kulturní památky k pořádání jednorázových i pravidelných společensko - kulturních akcí jako jsou expozice, výstavy, ukázky řemesel atp. 
V obnovených historických objektech umožnit rekreační, zdravotní nebo pracovní pobyty a vytvářet v těchto objektech podmínky k provozu tzv. chráněných dílen. Sdružení se chce podílet i na vytváření celkové koncepce záchrany a uchování kulturních památek, historie a tradic v kraji pod Jestřebími horami a spolupracovat na dotváření přehledné sítě těchto hodnot. Spolupracovat s městskými a obecními úřady, Svazkem obcí Jestřebí hory i s dalšími kompetentními orgány a sdruženími obdobného zaměření. Informovat své členy i veřejnost o činnosti sdružení, poskytovat odborné a organizační informace související s činností sdružení, pořádat přednášky, besedy, výstavy a jiné společenské akce. 

Kontakt

Občanské sdružení Chalupění
Batňovice 130, 542 37

Bc. Pavel Melichar, tel.: 731 598 825
e-mail: chalupeni@tiscali.cz
www.chalupeni.cz


Prosíme o spolupráci všechny spoluobčany při vytváření našeho sbírkového fondu. Přijímáme historické předměty z našeho regionu i okolí. Předměty postupně restaurujeme a vytváříme z nich expozici historie a života našich předků v našem Podkrkonoší.
Děkujeme!

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google-play-downloadapp-store-download

Odkazy

Kralovehradecký kraj
JH

2

tv

Povodňový plán

Zpravodaj

Zpravodaj

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky