Obec Batňovice
Oficiální stránkyobce Batňovice

Ukázky z činnosti sdružení

Oprava "Pichova kříže" v Batňovicích

Od prosince roku 2002 můžeme vidět změny na lidové památce v Batňovicích – na božích mukách z roku 1830 stojících na p.p. č 89/2 (u obecních bytovek a Šrámků).
Technický stav památky byl žalostný – chyběly jednotlivé části (andělíček, beránek), odpadávala pískovcová hmota, velké praskliny ve spojovacích částech památky naznačovaly porušenou statiku a hrozící zborcení horního kříže. Nechtěli jsme čekat na další dlouhé zimní období, které takto poškozené památce škodí dvakrát rychleji a využili možnosti našeho občanského sdružení Chalupění, jako právnické osoby - neziskové organizace, přihlásit se do výběrového grantového řízení o získání finančních prostředků na opravu památky. 

1Tato boží muka však nejsou zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek (na rozdíl od jiných dvou v Batňovicích - sochy sv. Jana Nepomuckého u čp. 3 a sochy sv. Václava před čp. 127). To zanamená, že okruh možných finančních zdrojů je velice zúžen. Například na tuto„neregistrovanou památku“ nezískáme finanční prostředky ani z Královéhradeckého kraje ani z Ministerstva kultury. Přivítali jsme proto vypsaný grantový program Nadace Občanského fóra - „Opomíjené památky“. Tato nadace byla založena v květnu 1990 politickou stranou Občanské fórum. Přestože strana už zanikla, nadace existuje nadále. Její činnost nepodporuje žádné politické aktivity či hnutí, je to nezávislý subjekt podporující pouze dobročinné aktivity. Jejím posláním je podporovat obnovu a ochranu kulturního dědictví v ČR se zvláštním důrazem na opomíjené památky. (Více se můžete o Nadaci Občanského fóra dozvědět na internetových stránkách: "http://www.radio.cz/nadace-of/)". 

Projekt na opravu a zrestaurování božích muk jsme vypracovali a odeslali. Po jeho posouzení jejich odbornou komisí byl k naší radosti zařazen do závěrečného hodnocení a získal grant ve výši 50.000,- Kč (max. výše grantu). Osobně jsem přesvědčen, že k získání grantu pomohl i fakt, že celý projekt bude dofinancován naším partnerem projektu – Obecním úřadem v Batňovicích a že opravy budou kompletně dodělány. Celkové náklady oprav a zrestaurování jsou vyčísleny dle cenové nabídky dodavatele na částku 112.100,- Kč. Dodavatelem oprav a restaurátorských prací je Kamenictví Petr Beneš Trutnov. Předání opravené památky je sjednáno do konce června 2003. Nyní Vám předkládáme restaurátorský záměr dodavatele, který se od prosince loňského roku již uskutečňuje.
 
2Restaurátorský záměr – po zvážení všech okolností navrhuji následující postup: Narušený kříž s korpusem Krista demontovat a odvést na restaurování do dílny. Podstavec vzhledem k jeho stavu by bylo velice složité demontovat tak, aby nedošlo k dalšímu zbytečnému úbytku původní hmoty, a proto bych se přikláněl k možnosti restaurovat podstavec na místě. V tomto případě by se nutná hydroizolace musela provést pomocí minerálních olejů, které by se vrty napustili do spáry mezi schodem a soklem. Narušený povrch materiálu je nutné co nejvíce odsolit a zpevnit kvalitním zpevňovačem. Odchlíplé vrstvy je třeba opatrně injektovat a přilepit zpět ke zpevněnému jádru. Dále je třeba injektovat vysoce viskosním epoxidem praskliny v Kristově noze a v klečícím andělíčkovi. Nevhodné vysprávky, které dosud ulpívají na díle, nedoporučuji vysekávat. Předpokládám je pouze povrchově upravit tak, aby strukturově a barevně minimálně rušily. Všechny dostupné železné kramle a čepy je nutné vyměnit za nerezové. 
Po zajištění všech narušených míst předpokládám památku citlivě chemicky zbavit nečistot a mechů. Poté chybějící části doplnit minerálním tmelem probarveným ve hmotě a nanášeným na nerezovou armaturu kotvenou do původního jádra. Reliéf světice a jiné neprokazatelné proporce předpokládám zachovat v torsálním stavu. Restaurovaný kříž s Kristem znovu osadit na nerezový čep. Po proběhnutí technologické přestávky je nutné provést konzervaci a hydrofobizaci povrchu památky. Paprsky svatozáře je třeba chemicky očistit např.chelatonem od produktů divoké měděnky. Pak lze povrch svatozáře opatřit vhodnou konzervací nebo pozlatit 24-karátovým zlatem.
 
Věřme, že celá oprava proběhne úspěšně, počasí nám umožní provést všechny potřebné restaurátorské práce a památku budeme moci předat zpět k ozdobě naší krajiny i k duchovnímu zastavení či poučení kolemjdoucích.
 
Bc. Pavel Melichar
 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google-play-downloadapp-store-download

Odkazy

Kralovehradecký kraj
JH

2

tv

Povodňový plán

Zpravodaj

Zpravodaj

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky