Obec Batňovice
Oficiální stránkyobce Batňovice

Učitelé školy v Batňovicích od roku 1811 (1925 - 2013)

Marie Hladinová /roz. Stránská (* 12. 8. 1904 v Týnci nad Labem) - definitivní učitelka ženských ručních prací

1925, 1927 - 1931
Zastupovala za nemocnou M. Šmejkalovou v době od 17.3. do 5. 5. 1925. Na školu v Zálesí znovu nastoupila 1. září 1927 po předchozím působení v Úpici a Suchovršicích. 17. 10. 1931 byla přeložena na dívčí školu do Úpice. 

Marie Pažoutová (* 12. 11. 1904 v Jičíně) - zastupující učitelka

1925 - 1926
Na školu nastoupila 1. září 1925 po předchozím působení v Havlovicích a Suchovršicích a působila zde do konce školního roku. 

Růžena Antošová (* 15. 5. 1898 v Chotěšicích) - učitelka ženských ručních prací

1925 - 1927
Na školu nastoupila 1. září 1925 a působila zde až do konce školního roku 1926/27. 

Ludmila Vobořilová (* 28. 11. 1904 v Bukovině u Pecky) - učitelka

1927 - 1931
Na školu v Zálesí nastoupila 1. září 1927 po předchozím působení v Úpici, Bílém Újezdu a ve Rtyni v Podkrkonoší. Po ukončení školního roku 1930/31 byla přeložena na občanskou chlapeckou školu v Úpici. 

Věra Tomášková (* 12.11. 1912 v Suchovršicích.) - učitelka

1931 - 1932
Na školu v Zálesí nastoupila 1. září 1931 po ukončení studia na ženském učitelském ústavu v Chrudimi. Po ukončení školního roku byla přeložena na školu ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Anna Hejnová (* 30. 4. 1910 v Úpici) - učitelka ženských ručních prací

1931 - 1932
Na školu v Zálesí nastoupila 26.10. 1931 po předchozím působení na státní menšinové měšťanské škole v Dobřanech. Na počátku školního roku 1932/33 byla přeložena do Libňatova. 

Berta Dostálová /rozená Pospíšilová (* 22. 5. 1912 v Německém Brodě) - učitelka

1932 - 1934
Na školu v Zálesí nastoupila 1. září 1932. Školní služby se vzdala 28. června 1934. 

Marie Nehybová (* 10. 3. 1909 v Úpici) - učitelka ženských ručních prací

1932
Na škole v Zálesí působila jen krátce, a to od 1. 9. do 16. 9. 1932. Poté byla přeložena do Úpice. 

Berta Říhová (* 17. 1. 1911 v Opočně) - učitelka ženských ručních prací

1932 - 1933
Na školu v Zálesí nastoupila v září 1932 po odchodu Marie Nehybové. 

Marie Lacinová - učitelka ženských ručních prací

1933(?) - 1940, 1945 - 1946
Na počátku školního roku 1940/1941 přešla na měšťanskou školu v Úpici. Ručním pracem na škole v Zálesí vyučovala též ve školním roce 1945/1946. 

Miroslav Langr (* 16. 7. 1910 v Bolehošti) - definitivní učitel

1934 - 1936
Na školu v Zálesí nastoupil 1.9. 1934. V roce 1936 onemocněl tuberkulózou a 4. 5. 1936 odešel na zdravotní dovolenou. Od 1. 7. 1936 byl přeložen jako definitivní učitel do Nahořan (u Nového Města n/M). 

Karel Raabe - praktikant z Úpice

1936
Na škole působil krátce po dobu nemoci učitele Langra

Marie Kábrtová (* 8. 6. 1911 ve Rtyni v Podkrkonoší) - definitivní učitelka

1936 - 1937
Na školu v Zálesí nastoupila 1. července 1936 po předchozím působení ve Strážkovicích, Havlovicích, Libňatově a Maršově. O prázdninách roku 1937 byla přeložena jako definitivní učitelka do Rtyně v Podkrkonoší. 

Lidmila Černá (* 16. 5. 1911 v Byzhradu u Nového Města n/M) - praktikantka

1936
Na školu byla přidělena jako praktikantka, krátce po ukončení studia na soukromém klášterním učitelském ústavu v Kutné Hoře. 

Růžena Hetfleišová (* 23. 11. 1910 v Úpici) - učitelka

1937
Na školu v Zálesí nastoupila 1.9. 1937 po předchozím působení na obecné škole ve Rtyni, Libňatově, Suchovršicích a na dívčí měšťanské škole v Úpici. V říjnu odešla na zdravotní dovolenou a poté byla přeložena do Úpice.

Božena Rusová /prov. Křelinová (* 4. 7. 1913 v Úpici) - učitelka

1937 - 1938
Na školu v Zálesí nastoupila 3.11. 1937 po předchozím působení ve Velkých a Malých Svatoňovicích, Suchovršicích a Libňatově. 15. 5. 1938 odešla na mateřskou dovolenou. Po jejím ukončení byla přeložena do Úpice. 

Jan Vejr (* 4. 5. 1912 v Kounově u Nového Města n/M) - učitel

1938
Na školu v Zálesí nastoupil 17. 5. 1938 po ukončení vojenské služby. Na škole působil do konce školního roku. 

Jiřina Špreňarová - učitelka

1938-1939
Rodačka ze sousední Rtyně v Podkrkonoší. Do školy v Zálesí přišla po záboru sudetského území ze Žacléře 1. listopadu 1938. Na škole působila krátce, do 31. ledna 1939. Poté byla jmenována učitelkou v Malých Svatoňovicích. 

Antonín Herman (* 31. 5. 1918 v Červeném Kostelci) - učitel praktikant

1939

Františka Nováková (* 10. 7. 1916 v Krčmani, okr. Olomouc) - učitelka

1939 - 1945
Na škole v Zálesí působila od 17. listopadu 1939 do července 1945. V době války, v letech 1941-1942 a 1944-1945 zastávala funkci zastupující řídící učitelky. Na školu v Zálesí nastoupila opět 5. října 1945, jako zatupující řídícího učitele Františka Sommerauera. Působení na zdejší škole ukončila 31. 1. 1946, kdy odešla na obecnou chlapeckou školu v Úpici. 

Marie Urbanová (* 5. 4. 1886 v Rydrovicích u Lanškrouna) - učitelka domácí nauky

1940 -1941
Na školu v Zálesí nastoupila na počátku školního roku 1940/1941. 1. května 1941 odešla do výslužby. 

Marie Ducháčová (* 11. 8. 1914 v Úpici) - zastupující učitelka

1941 - 1942
Na školu v Zálesí přišla po předchozím působení v Úpici „Na Blahovce“ v prosinci 1941 a vyučovala zde do 28. 2. 1942. Poté byla ustanovena výpomocnou učitelkou na dívčí hlavní škole v Úpici. 

Dagmar Vanclová /prov. Brettschneiderová (* 12. 12. 1920 v Batňovicích) - učitelka němčiny

1942, 1943
„Absolventka“ školy v Zálesí . Na zdejší školu přišla 1. 3. 1942 ze školy v Úpici „Na Lánech“. Působila zde krátce v roce 1942 a 1943. Poté byla dva roky na bezplatné dovolené. Když byla v roce 1945 vyzvána k nástupu do školy, podala prohlášení, že vystupuje ze služby. 

Libuše Vašková - výpomocná učitelka

1942 - 1943

Marie Oplová - učitelka dívčích ručních prací z dívčí hlavní školy v Úpici

1943
Učitelka dívčí hlavní školy v Úpici - v lednu 1943 vyučovala na zdejší škole dívčí ruční práce namísto Františky Novákové. 

Marie Sluková - učitelka

1945
Na škole působila krátce v lednu a únoru 1945. 

Olga Freibertová - učitelka

1945
Od druhého pololetí školního roku 1944/45 vystřídala Marii Slukovou. Na škole v Zálesí působila do Velikonoc 1945. 

Anna Drymlová - učitelka

1945
Po velikonocích 1945 nastoupila místo Olgy Freibertové. 

Jitka Prokopová - učitelka

1945
Od 16. června 1945 ustanovena jako výpomocná učitelka na škole v Zálesí, kde působila do října 1945. Poté odešla na obecnou školu ve Velkých Svatoňovicích. 

Zdeňka Klosová - učitelka

1945 - 1949
Na školu v Zálesí nastoupila 22. 10. 1945. Od 1. 12. 1949 nastoupila zdravotní dovolenou. Do školy v Zálesí se již nevrátila. 

Marie Merglová - učitelka

1946
Krátce zastupovala po odchodu Františky Novákové v době od 1.2. do 7. 3. 1946. Poté přešla na obecnou školu v Úpici. 

Zdeňka Stehnová (* 17. 4. 1926 v Hroubovicích, okr. Chrudim) - učitelská čekatelka

1946
V době od 9. 9. Do 6. 10. 1946 zastupovala nepřítomnou učitelku Zdeňku Klosovou. 

Libuše Velinská - učitelka

1949 - 1950
Na škole v Zálesí působila v červnu 1949 a poté od 1. 12. 1949 do 31. 2. 1950 za Zdeňku Klosovou. 

Věra Vágenknechtová /prov. Albrechtová - učitelka

1950 - 1951
Na školu nastoupila v září 1950 a setrvala zde do 31. 1. 1951, kdy byla na vlastní žádost přeložena do obce Zálesí u Jilemnice. 

Marie Sedláčková - učitelka

1950
Na škole v Zálesí působila od 1. 2. 1950 do 30. 6. 1950.

Milada Přibylová - učitelka

1951
Na školu v Zálesí nastoupila 1. 2. 1951 z Úpice a setrvala zde do konce školního roku. 

Anna Hamerníková - učitelka

1951 - 1964
Na školu nastoupila v září 1951 a setrvala zde do 29. 2. 1952, kdy nastoupila mateřskou dovolenou. Na školu se vrátila v září 1953. Své působení na škole ukončila po třinácti letech, kdy spolu se svým manželem Jindřichem Hamerníkem, ředitelem školy, odešla do Velkých Svatoňovic. 

Libuše Kačerová - učitelka

1951
Na školu v Zálesí přišla z Malých Svatoňovic za Annu Hamerníkovou, avšak po měsící požádala o rozvázání pracovního poměru. 

Milada Bejrová - učitelka

1951
Na školu byla přidělena za Libuši Kačerovou a učila zde do konce školního roku 1951/52. 

Alena Vachková - učitelka

1955
V období od 15. 2. do 27. 5. 1955 zastupovala za nemocnou Annu Hamerníkovou. 

Eva Bergerová - učitelka

1956
Na škole působila od 9. 4. 1956 do konce školního roku za nemocnou Annu Hamerníkovou. 

Lada Gottwaldová - učitelka

1964
Učitelka z Velkých Svatoňovic - vyučovala na škole v červnu 1964, kdy byl J. Hamerník a A. Hamerníková v karanténě pro výskyt infekční žloutenky. 

František Melichar - učitel

1964
Učitel z Úpice - vyučoval na škole v červnu 1964, kdy byl J. Hamerník a A. Hamerníková v karanténě pro výskyt infekční žloutenky. 

Věra Hemerková (+ 17. 4. 1974 v Náchodě) - učitelka

1964 - 1972
Na jaře roku 1972 zakončila dálkové studium na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Dne 9. 12. 1972 učitelka Věra Hemerková vážně onemocněla a do školy se již nevrátila. Zemřela 17. dubna v náchodské nemocnici. 

Ludmila Machoňová (z Hradce Králové) - učitelka

1972
Na škole působila od 10. 1. do 3. 3. 1972 v době studijního volna učitelky Věry Hemerkové. Poté odešla na jednotřídku do Třebihoště u Bílé Třemešné. 

Zdeňka Sedláčková - učitelka

1972
Na škole v Zálesí působila od 6. do 31. března 1972 za nepřítomnou Věru Hemerkovou. 

Miloslava Pavlová - učitelka

1972 -1973, 1979 - 1992
V době od 9. 12. 1972 do 15. 3. 1973 zastupovala za nemocnoi V. Hemerkovou (v té době pracovala na zdejší škole jako vychovatelka). Na školu nastoupila v září 1979 po absolvování pedagogické fakulty a jednoročním působení na ZDŠ v Úpici „Na Blahovce“, po němž odešla na mateřskou dovolenou. Na žádost MNV a ONV nastoupila na školu po jednom roce mateřské dovolené z důvodu nedostatku učitelů. Na škole působila až do 30. 3. 1981, kdy odešla na další mateřskou dovolenou. Na školu se vrátila na začátku nového školního roku v září 1984. Od září 1991 byla pověřena zastupováním za nemocnou ředitelku Evu Přibylovou. Od roku 1992 je ředitelkou školy. 

Hana Hoření - vychovatelka ŠD, učitelka

1973 - dosud
Na škole v Zálesí působí jako vychovatelka školní družiny a jako učitelka hudební a výtvarné výchovy. 

Vlasta Schejbalová (z Malých Svatoňovic) - učitelka

1973 - 1974
Zastupovala ve škole od 15. 3. 1972 do konce školního roku. Poté nastoupila i na začátku školního roku 1973/1974 a působila zde až do 12. dubna 1974.

Aleš Řezníček - učitel

1974 - 1979
Na školu v Zálesí nastoupil 15. 4. 1974 ze ZDŠ v Úpici „Na Lánech“.Od školního roku 1979/1980 jmenován ředitelem školy v Zálesí. Odešel do důchodu po školním roce 81/82. Jako důchodce na škole i později zastupoval. 

Jiří Šafář - učitel

1981
Důchodce, bývalý ředitel školy ve Velkých Svatoňovicích. Na školu nastoupil v dubnu 1981 na záskok za M. Pavlovou a působil zde do konce školního roku 1980/1981. 

Eva Přibylová (+ 18. 5. 1992) - učitelka

1981 -1982
Na školu v Zálesí přišla v září 1981 ze ZDŠ ve Rtyni v Podkrkonoší. Po ukončení školního roku 1981/1982 převzala funkci ředitelky školy. 

Alice Ludvíková /roz. Řezníčková - učitelka

1982
Dcera dřívějšího učitele a ředitele Aleše Řezníčka. Na školu v Zálesí nastoupila na začátku školního roku 1982/1983, avšak působila zde pouze do konce října 1982, kdy byla přeřazena na ZDŠ v Úpici „Na Blahovce“. Na její místo se až do konce školního roku vrátil Aleš Řezníček. 

Marie Jeřábková (z Markoušovic) - učitelka

1983 - 1984
Na školu v Zálesí nastoupila po absolvování trutnovského gymnázia na počátku školního roku 1983/1984 a působila zde až do června 1984. 

Eliška Dlouhá - učitelka

1989
Na škole v Zálesí učila ve 4. čtvrtletí školního roku 1988/89 za nemocnou Evu Přibylovou. 

Věra Jarová - učitelka

1990-1991
Na škole v Zálesí působila již jako důchodkyně v období od září 1990 do března 1991 za nemocnou ředitelku školy Evu Přibylovou. 

Eva Petrová - učitelka

1991-1993
Na škole v Zálesí vyučovala již jako důchodkyně ve školním roce 1991/1992 za nemocnou ředitelku Evu Přibylovou a na škole působila i v následujícím školním roce 1992/1993. 

Eva Karajanisová - učitelka

1993 - 2013
Na školu v Batňovicích nastoupila v září 1993 ze ZŠ v Malých Svatoňovicích. Své působéní na škole ukončila 30. 6. 2013. 

Dana Vajsarová - učitelka

1998 - 2005
Do školy v Zálesí nastoupila ve školním roce 1998/99 po zavedení 3. třídy (5. postupného ročníku). Působení na škole ukončila po školním roce 2004/2005, kdy odešla do ZŠ ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Veronika Pavlišová - učitelka

1999
Nastoupila do školy jako učitelka angličtiny 1. 9. 1999. Po dvou měsících (31. 10.) odešla učit na Základní školu ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Zuzana Kobíková - učitelka

1999
Na škole krátce učila angličtinu (od 1. 11. do 31. 11. 1999). Poté odešla učit do Trutnova. 

Vladimír Perdek - učitel

1999 - 2003
Učitel angličtiny. Na škole působil od 1. 12. 1999 do 30. 6. 2003. 

Denisa Martínková - učitelka

2003 - 2004
Na škole učila angličtinu (od 1. 9. 2003 do 30. 4. 2004). 

Petra Jarolímová (roz. Krejzlová) - učitelka

2005 - dosud
Na školu v Batňovicích nastoupila v srpnu 2005 po absolvování Pedagogické fakulty v Hradci Králové. 

Radomíra Šolcová - učitelka

2010 - dosud
Na školu v Batňovicích nastoupila v srpnu 2010, původně jako zástup za paní učitelku Jarolímovou (Krejzlovou), která nastoupila mateřskou dovolenou. Od 1. 8. 2013 byla jmenována ředitelkou školy. 

Sylvie Možíšová - učitelka

2013 - dosud
Na školu v Batňovicích nastoupila v roce 2013, původně jako asistentka, od 1. září 2013 pak jako učitelka po odchodu Evy Karajanisové. 

Daniela Řezníčková - učitelka

2013 - dosud
Na školu v Batňovicích nastoupila v  září 2013 jako zástup za Petru Jarolímovou. 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google-play-downloadapp-store-download

Odkazy

Kralovehradecký kraj
JH

2

tv

Povodňový plán

Zpravodaj

Zpravodaj

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky