Obec Batňovice
Oficiální stránkyobce Batňovice

Spolek divadelních ochotníků v Batňovicích

Kontakt

Spolek divadelních ochotníků v Batňovicích
Batňovice 121, 542 37

tel.: 602 361 876
e-mail: varta94@seznam.cz


 

Ukázky z činnosti SDO

Batňovické milénium 

Spolkový život v Batňovicích má již více než stoletou tradici. Prvním, dodnes působícím spolkem je Sbor dobrovolných hasičů, který vznikl v roce 1887. Sbor dobrovolných hasičů na Kvíčale byl založen v roce 1923.
V roce 1894 byl založen Spolek divadelních ochotníků, který přes různé peripetie a Osvětové besedy rovněž působí dodnes, nyní jako občanské sdružení.

Od roku 1919 působí v obci Tělovýchovná jednota Sokol a od roku 1963 i základní organizace Českého svazu zahrádkářů.

Po roce 1989 vznikla 2 další občanská sdružení - občanské sdružení Linie zaměřené na kondiční a rekreační tělovýchovu a občanské sdružení Chalupění, které si dalo za cíl podílet se na záchraně a obnově kulturního dědictví a na oživení krajiny zejména v regionu pod Jestřebími horami.

 

Tento projekt je financován programem Phare Evropské unie, který poskytuje finanční dotace zemím střední a východní Evropy až do období, kdy budou připraveny ne převzetí závazků vyplývajících z členství v Evropské unii.

This project is financed by the Europeans Union's Phare Programme, which provides grant finance to support its partner countries in central Europe to the stage where they are ready to assume the obligations of membership of the European Union. 


 

Dokumentační středisko "Bartoloměj"

Dokumentační středisko "Bartoloměj" je označení něčeho, co zatím tak úplně jěště není. V rámci organizace "Batňovického milénia" se nám prošla rukama spousta fotografií a dokumentů týkajících se života obce v dávnější i relativně nedávné minulosti. Byla by škoda vše to, co se nám podařilo nashromáždit, nevyužít a tak se zrodila myšlenka vytvoření jakéhosi archivu. S nástupem moderních technologií pak i možnost převést nashromážděné dokumenty i do digitální podoby.

V současné době tak provádíme třídění a archivaci získaných dokumentů a fotografií.

Značná část námi získaných dokumentů pravděpodobně nemá žádnou velkou historickou hodnotu. Jsou však odrazem své doby, a tak by bylo jistě škoda je jen tak vyhodit. Nakonec, kdo ví...


 

Projekt "Digitální archiv"

S rozvojem digitálních technologií se před námi otevřela možnost nového způsobu získávání a archivace fotografií i nejrůznějších dokumentů. V dnešní době, kdy digitální fotoaparáty již ve velké míře nahrazují klasickou fotografii je dokumentace života a změn v obci pořizována takřka výhradně již touto novou technologií, která umožňuje prezentaci fotografií jak v digitální, tak i v klasické podobě.

Ale co se starými dokumenty a fotografiemi? A tak se zrodil nápad jejich převodu do digitální podoby. V současné době proto provádíme postupné (rozuměj pomalé) zpracování nashromážděného materiálu. Naše možnosti jsou zatím sice limitovány technickým zázemím, které nám umožňuje zpracovávat dokumenty jen určité velikosti (starší dokumenty jsou jak na potvoru o trochu větší).


Obracíme se s žádostí o spolupráci na všechny spoluobčany při vytváření našeho archivního fondu. Přijímáme veškeré fotografie a dokumety týkající se života a historie obce. Spokojíme se i se zapůjčením fotografií a dokumentů, ktré po zpracování vrátíme.
Děkujeme! 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google-play-downloadapp-store-download

Odkazy

Kralovehradecký kraj
JH

2

tv

Povodňový plán

Zpravodaj

Zpravodaj

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky