Obec Batňovice
Oficiální stránkyobce Batňovice

Učitelé školy v Batňovicích od roku 1811 (1811 - 1924)

Jan Jörka - učitelský pomocník

1811 - 1822
Na zdejší škole působil jako učitelský pomocník od 10. 2. 1811 do 18. 3. 1822. Od 18. 3. 1822 byl jmenován správcem zdejší školy (viz. přehled řídících učitelů). 

František Šrůtek - učitelský pomocník

1822 - 1824
Byl dosazen za školního pomocníka 16. 11. 1822. V roce 1824 byl odveden k vojenské hudbě. 

Jan Nývlt - učitelský pomocník

1824 - 1825
Jeho otec (rovněž učitel) pocházel z Batňovic. Na školu v Zálesí nastoupil 8. 11. 1824 a zůstal zde do 2. 5. 1825. Poté byl přeložen do školy v Dřevíči jako učitelský pomocník ke svému otci. 

T. Hausman - učitelský pomocník

1825
Byl přeložen do Police. 

Václav Martínek (* 28. 2. 1805 ve Zvoli, + 20. 12. 1844) - učitelský pomocník

1825 - 1838
Před nástupem na školu v Zálesí (25. 9. 1825) byl učitelským pomocníkem v Úpici a Brusnici (Hajnice). Zemřel na souchotiny jako učitel v Havlovicích 20. prosince 1844, ve věku 39 let. 

Karel Čapek - učitelský pomocník

Po dva měsíce zastupoval Václava Martínka, který v té době byl administrátorem v Úpici. 

František Prokop (* 17. 5. 1810 ve Lhotě pod Hořičkami) - učitelský pomocník

1838 - 1842
Do školy v Zálesí nastoupil 18. 7. 1838 a setrval zde do 30. 8. 1842, kdy byl dosazen jako učitelský pomocník do Rtyně v Podkrkonoší. 

František Jörka - (* 4. 10. 1820, + 11. 12. 1894) - učitelský pomocník

1842 - 1845
Syn Jana Jörky. Na školu v Zálesí nastoupil 1. září 1842. Po smrti svého otce v roce 1844 po dobu 8 týdnů řídil školu v Zálesí a poté byl jmenován na místo staršího učitelského pomocníka v Úpici namísto Antonína Hrodka, který byl jmenován řídícím učitelem školy v Zálesí (viz přehled řídících učitelů). 

Adolf Mojžíš (* 18. 10. 1823 v Radči) - učitelský pomocník

1844 - 1846
Na zdejší škole působil od 1. 9. 1844 do 2. 5. 1846. Poté byl jmenován II. podučitelem v Úpici. 

Josef Burdych (* 5. 11. 1823 ve Slatině) - učitelský pomocník

1846 -1859
Na zdejší škole působil od 16. 2. 1846 do 30. 11. 1859. Od 1. 12. 1859 nastoupil jako samostatný učitel ve Studenci. Na zdejší škole působil téměř 14 let. Zemřel v Horní Radechové. 

František Bubáček (* 12. 1. 1837 ve Svinišťanech) - učitelský pomocník

1859 - 1860
Na zdejší škole působil od 4. 12. 1859 do 20.3. 1860. Poté byl jmenován provizorním učitelem v Prorubech. 

Vincenc Hašek (* 8. 12. 1838 v Miskolezech) - učitelský pomocník

1860 -1864
Na zdejší škole působil od 20. 3. 1860 do 4. 10. 1864. Poté byl jmenován učitelem na Zbečníku. 

Václav Pluhař (* 27. 9. 1838 v Bystřici u Jičína) - učitelský pomocník

1864 -1866
Na zdejší škole působil od 2. 10. 1864 do 16. 8.1866. Poté byl jmenován učitelem školy v Olešnici u Červeného Kostelce.

Jan Netušil (* 1842 v Čečkovicích) - učitelský pomocník

1866 - 1869
Před nástupem na zdejší školu byl dobrovolníkem 21. pěšího pluku a 28. června 1866 byl v bitvě u Skalice raněn a zajat pruskými vojáky. Po návratu ze zajetí přišel na školu v Zálesí (9. 11. 1866), kde působil do 31. 8. 1869. Poté nastoupil jako samostatný učitel ve Strážkovicích za zemřelého Augustina Smida. 

Josef Sobotka (* v Řepni u Vysokého Mýta) - učitelský pomocník

1869 - 1871
Na zdejší škole působil od 16. 9. 1869 do 1. 12. 1871. Poté působil na Jizbici a později ve Velkých Svatoňovicích. 

Antonín Jirka (* 24. 5. 1850 v Bystřici) - učitelský pomocník

1871
Na zdejší škole působil od 17. 4. do 1. 11. Poté odešel do Velkých Svatoňovic. 

František Vokrouhlecký (* 10. 7. 1851 v Pecce)

1871
V důsledku toho, že si obec Malé Svatoňovice zařídila byt pro vyučování, byl pověřen výukou v Malých Svatoňovicích. Vyučování v Malých Svatoňovicích zahájil 5. 10. 1871. 

Žofie Mílová (* 14. 5. 1853 v Úpici, + 5. 11. 1882) - industrielní učitelka

1878 - 1882
Na zdejší škole působila od 2. 10. 1878 do 5. 11. 1882. V roce 1882 onemocněla tuberkulózou a 5. listopadu 1882 v Úpici u své matky zemřela. 

Josefa Mílová - zastupující industrielní učitelka

1882
Sestra Žofie Mílové. Vyučování ručních prací zastávala na škole v Zálesí od července do 31. 12. 1882. 

Jan Ullman (* 10. 9. 1851 v Lůži, + 3. 8. 1883 ve Velkých Svatoňovicích) - podučitel

1883
Na zdejší škole působil jako první podučitel velice krátce - od 2. ledna do 22. února 1883. V té době těžce onemocněl a zakrátko nato ve Velkých Svatoňovicích zemřel. 

Antonie Ullmanová /roz. Kopprová (* 12. 5. 1850 ve Velkých Svatoňovicích) - provisorní industrielní učitelka

1883 - 1919
Provdána za Jana Ullmanna. Na zdejší školu nastoupila 1. 1. 1883. Po třiceti letech (6. listopadu 1913) byla ustanovena definitivní industrielní učitelkou ve Velkých Svatoňovicích a v Zálesí, kde působila nepřetržitě 36 let. Penzionována byla v roce 1919, ve stáří 69 let. 

Josef Regner (* 22. 11. 1856 na Sychrově Úpice) - definitivní podučitel

1883 - 1886
Na zdejší škole působil od 1. 9. 1886 do 31. 7. 1886. Poté byl přeložen do Libňatova. 

František Rozum (* 21. 8. 1864 v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou) - podučitel

1886 - 1887
Na zdejší škole působil od 1. 9. 1886 do 31. 7. 1887. Poté byl přeložen do Velkých Petrovic u Police. 

Josef Šreitr (* 15. 2. 1863 ve Velkých Svatoňovicích) - výpomocný podučitel, definitivní učitel

1889 - 1890, 1898 - 1900
Na škole v Zálesí působil v letech 1889 - 1890 jako výpomocný učitel. Jako definitivní učitel nastoupil na školu v Zálesí opět 28. 2. 1898. Poté byl ustanoven správcem jednotřídní školy v Maršově. 

Adolf Brož (z Úpice) - podučitel

1890 

Jaroslav Velinský - provisorní podučitel

1890 - 1892
Na zdejší škole působil od 20. srpna 1890 do 29. července 1892, kdy byl povolán k vojsku. Poté působil jako učitel v Malých Svatoňovicích. 

Josef Lelek (* 25. 3. 1869 v Žacléři) - provisorní podučitel

1892 - 1893
Na zdejší škole působil od 1. 9. 1892 do 30. 8. 1893. Předtím působil jako provizorní podučitel v Tvarožné Lhotě. Od 1. září 1893 byl ustanoven provizorním učitelem ve Studnici. 

František Žoček (* 11. 3. 1873 v Plošticích u Hradce Králové) - provisorní podučitel

1893 - 1894
Na zdejší školu v Zálesí nastoupil 1. 9. 1892 po absolvování Učitelského ústavu v Hradci Králové, který ukončil zkouškou 10. 7. 1893. Škola v Zálesí byla jeho prvním učitelským místem. Po roce byl ustanoven provisorním podučitelem na chlapecké obecné škole v Červeném Kostelci. 

František Sobotka (* 9. 5. 1875 ve Velkých Svatoňovicích) - provisorní podučitel

1894 - 1896
Na školu nastoupil 1. září 1894 po absolvování Učitelského ústavu v Hradci Králové, který ukončil zkouškou 12. 7. 1894. Škola v Zálesí byla jeho prvním učitelským místem. Ustanoven zatímním podučitelem ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Jaroslav Tomášek (* 5. 5. 1869 v Úpici) - definitivní podučitel

1896 - 1898
Na škole v Zálesí působil od 16. 9. 1996 do 26. 2. 1898. Před nástupem krátce působil na škole v Suchovršicích. Poté byl ustanoven definitivním učitelem v Suchovršicích. 

Antonín Košťál (* 3. 6. 1867 v Soběslavi) - definitivní učitel

1900 - 1908
Na zdejší škole působil od 1. 9. 1900. Od 29. 3. 1901 onemocněl řídící učitel Josef Urban a Antonín Košťál byl ustanoven zatímním správcem školy do 31. 7. 1901. Dne 25. 4. 1901 byl pak ustanoven definitivním učitelem v Zálesí. V květnu 1903 opět onemocněl řídící učitel Josef Urban a Antonín Košťál byl opětovně pověřen správou školy. Josef Urban byl 30. 10. 1903 penzionován a Antonín Košťál byl ustanoven zatímním řídícím učitelem až do jmenování nového řídícího učitele Františka Jedličky (28. 1. 1905). Když 30. března 1907 podal Fr. Jedlička žádost o zdravotní dovolenou, byl Antonín Košťál opětovně pověřen správou školy a po penzionování Františka Jedličky (6. 3. 1908) ustanoven zatímním řídícím učitelem. 

Josef Hrdý (* 23. 10. 1883 v Chyjicích u Jičína) - výpomocný učitel

1903 - 1905
Na zdejší školu byl přidělen jako výpomocný učitel 5. prosince 1903. Dne 16. 8. 1904 byl ustanoven na zdejší škole zatímním učitelem, a působil zde do 1. 3. 1905. Poté byl ustanoven učitelem na chlapecké obecné škole v Úpici. 

Antonín Dyntera (* 26. 6. 1884) - výpomocný učitel

1907
Na zdejší škole působil od 15. 4. do 13. 7. 1907. 

Kamil Kavan (* 9. 3. 1888 ve Velkých Svatoňovicích) - zatímní učitel

1907 - 1908
Na školu nastoupil 10. září 1907 po absolvování Učitelského ústavu v Hradci Králové, kde složil závěrečnou zkoušku v červenci1 1907. Škola v Zálesí byla jeho prvním učitelským místem. Na škole působil do 25. 1. 1908. 

Josef Špaček (* 5. 2. 1885 v Lipí)- výpomocný učitel

1908
Bývalý výpomocný učitel ve Velkých Svatoňovicích, od 1. 3. 1908 ustanoven zatímním učitelem v Zálesí. 

Břetislav Kavan (* 7. 12. 1886 ve Velkých Svatoňovicích) - zatímní učitel

1908
Na školu v Zálesí byl jmenován 11. 2. 1908, když před tím působil dva roky v Libňatově. Ustanoven zatímním učitelem ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Roman Martinec (* 24. 2. 1889 ve Žďárkách, + červenec 1915) - zatímní učitel

1908
O vánocích 1908 se odstěhoval do Strážkovic. Padl v I. světové válce na jihozápadní frontě mezi 22. a 27. červencem 1915. 

Josef Malý (* 12. 10. 1881 ve Stěžerách) - definitivní učitel II. třídy

1908 -1911 

Jan Petr (* 19. 10. 1869 v Provozi, okr. Opočno) - definitivní učitel I. třídy

1909 -1910
Od 1. září 1910 ustanoven učitelem I. třídy v Malých Svatoňovicích. 

Jan Firlinger (* 4. 3. 1885 v Brandýse nad Orlicí) - definitivní učitel II. třídy

1910 

Josef Hronovský (* 24. 2. 1886 ve Vysokově u Náchoda) - zatímní učitel

1910 -1912
Na školu v Zálesí nastoupil 18. 8. 1910. Po dvou letech byl ustanoven učitelem ve Velkých Svatoňovicích. Působení na škole v Zálesí ukončil 12. 7. 1912. 

Jan Koblása (* 9. 6. 1886 v Libřicích) - zatímní učitel I. třídy.

1911 - 1912
Na školu v Zálesí nastoupil 18. 8. 1910. V roce 1912 byl jmenován definitivním učitelem II. třídy a ustanoven definitivním učitelem na obecné škole ve Rtyni v Podkrkonoší. Působení na škole v Zálesí ukončil 28. února 1912. 

Václav Klimeš (* 1. 9. 1884) - definitivní učitel II. třídy 

1912 - 1918
Na školu v Zálesí nastoupil 1. 9. 1912 ze školy ve Strážkovicích. Dne 1. 12. 1914 uznán u prohlídky domobranecké v Trutnově způsobilým ke službě ve zbrani. Místní školní radou byla podána žádost, aby byl zproštěn vojenské služby. Nicméně 1. 2. 1915 nastoupil výcvik u 11. pěšího pluku zeměbrany v Jičíně. V roce 1917 byl těžce zraněn na ruské frontě. Po léčení v záložní nemocnici Červeného kříže v Trutnově byl zproštěn vojenské služby. V roce 1918 byl ustanoven učitelem ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Bohuslav Holý (* 13. 5. 1891 v Bohdašíně u Nového Města) - zatímní učitel II. třídy

1914
Na školu v Zálesí nastoupil 1. 3. 1914, avšak zanedlouho, již 26. 8. 1914, byl povolán k činné službě jako jednoroční dobrovolník 11. pěšího pluku zeměbraneckého. 

Anna Prokopová (* 13. 1. 1895 v Úpici) - zastupující učitelka

1915 - 1919
Po ukončení studia v roce 1913, když nemohla sehnat učitelské místo, pracovala v advokátní kanceláři v Praze. Škola v Zálesí byla jejím prvním působištěm. Nastoupila 3. února 1915 a působila zde až do 28. června 1919. 

Josef Holub (* 28.2. 1899) - zastupující učitel 

1919
Na zdejší škole působil krátce od 1. 1. 1919 do 28. 6. 1919. 

Vojtěška Ježková (* 4. 4. 1898 v Semechnicích) - zastupující učitelka

1919 - 1920
Na školu v Zálesí nastoupila v září 1919. Krátce na to (1. 10. 1920) odešla, neboť ji místní školní rada nezaopatřila byt a stravu. Přešla proto do Velkých Svatoňovic, kde se jí místní školní rada o byt postarala. 

Karel Kapoun (* 9. 6. 1896 v Poličce) - definitivní učitel

1919 - 1922, 1923 - 1927
Před nástupem na školu v Zálesí působil od roku 1915 na chlapecké obecné škole v Úpici. Po propuštění z vojenské služby nastoupil 1. září 1919 na zdejší školu. Po třech letech (5. 9.1922) byl přeřazen na školu v Úpici. Na školu v Zálesí nastoupil opět na počátku školního roku 1923/24 avšak v září 1924 byl opět přeložen do Úpice. Koncem prázdnin v roce 1925 byl ustanoven zatímním správcem školy v Zálesí namísto A. Blümela. Tuto funkci vykonával do 31. 8. 1926, kdy byl novým řídícím učitelem jmenován Václav Skalický. Po ukončení školního roku 1926/27 byl přeložen na vlastní žádost do dívčí školy v Úpici. 

Lidmila Šrejberová (* 28. 1. 1893 ve Světlé u Hořiček) - zastupující industrielní učitelka

1919 - 1920
Na školu nastoupila v září 1919 za dosavadní učitelku A. Ullmanovou, která podala žádost o penzionování. 

Zdeňka Nepilá - industrielní učitelka

1920 - 1922
Na školu nastoupila 1. září 1920. Současně též vyučovala ve škole ve Velkých Svatoňovicích.

František Melichar (* 2. 10. 1902 v Batňovicích) - zastupující učitel

1921 - 1922
Nastoupil na zdejší školu v září 1921 jako zastupující učitel, krátce po ukončení studia na učitelském ústavu v Hradci Králové. Odešel 23. 7. 1922. 

Milada Souhradová (* 24. 12. 1896 ve Zbečníku) - industrielní učitelka

1921 - 1922
Nastoupila na zdejší školu 1. září 1921. Vyučování prováděla souběžně i ve Velkých Svatoňovicích a ve Strážkovicích. 

Anna Kulhánková (* 24. 8. 1875 v Lomnici nad Popelkou) - učitelka 

1922
Na školu nastoupila 7. 9. 1922 za Karla Kapouna. 

Alžběta Havelková - industrielní učitelka

1922
Na školu v Zálesí nastoupila 9. 9. 1922. Současně působila na školách v Suchovršicích a Strážkovicích. Na škole působila do listopadu 1922. 

Marie Renzová (* 30. 5. 1902 v Dašicích) - učitelka ženských ručních prací

1922 - 1924
Na školu v Zálesí nastoupila 1. 11. 1922 a současně působila i na škole v Suchovršicích. Poté co se provdala, vzdala se učitelského povolání. Svou činnost na škole ukončila 28. 6. 1924. 

Jan Langer - zástup (definitivní učitel ve Velkých Svatoňovicích)

1922
Na školu nastoupil jako zastupující učitel 4. 12. 1922 a působil zde do konce roku. 

Otakar Růžička (* 30. 11. 1900 v Praze -Smíchově) - výpomocný (zastupující) učitel

1923
Na školu v Zálesí nastoupil 3. 1. 1923 po absolvování vojenské služby. Na škole působil do konce školního roku. 

Josef Vokál (* 6. 10. 1904 v Havlovicích) - zastupující učitel

1924 - 1925
Na škole v Zálesí nastoupil 1. září 1924 na své první učitelské místo na místo K. Kapouna, který byl dočasně přeložen do Úpice. 21. 3. 1925 byl odveden k vojsku. 

Marie Šmejkalová (* 3. 12. 1903 v Pražském Předměstí u Hradce Králové) - zastupující učitelka ženských ručních prací

1924 - 1925
Na školu nastoupila 1. září 1924 a současně působila i na školách v Malých Svatoňovicích a Strážkovicích. 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google-play-downloadapp-store-download

Odkazy

Kralovehradecký kraj
JH

2

tv

Povodňový plán

Zpravodaj

Zpravodaj

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky